Ons profiel

Dalton met een Plus

De Gertrudisschool is een erkende daltonschool en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen. Een school waar kinderen zich de kennis en vaardigheden kunnen eigen maken om zich uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

Het daltononderwijs is bepalend voor ons schoolprofiel. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen en veel van onze ouders kiezen bewust voor deze onderwijsvorm. Naast Dalton bieden we een duidelijke ‘extra’. Dit is de ‘plus’ in ons schoolprofiel. Die plus bestaat uit:

  • Engels vanaf groep 1/2 (alle klassen);
  • Een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen;
  • Een hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod.

“Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in staat”

Centraal op onze school staan de begrippen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, borging en reflectie. Onderliggende overtuiging is steeds dat kinderen veel zelf kunnen en zelf tot veel in staat zijn. Als school zijn we ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen (bijvoorbeeld in organisatorische zin) en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen individuele mogelijkheden. Ons (dalton)onderwijsconcept heeft niet alleen positieve effecten voor de kinderen, maar zorgt ook voor een sterke binding binnen de school.