Verlof en afwezigheid

Op grond van de Leerplichtwet is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. De directeuur van de school kan hiervoor verlof verlenen.

Verlof dient aangevraagd te worden via Social Schools. Er zijn bepaalde situaties waarin verlof aanvragen wel mogelijk is, zie hiervoor onderstaande documenten. 

In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal van10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven:  

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);-- In de 1e graad maximaal 5 schooldagen; In de 2e graad maximaal 2 schooldagen; In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
 • Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Goedkope tickets in het laagseizoen;
 • Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Vakantiespreiding;
 •  Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • Kroonjaren;
 • Sabbatical;
 • Wereldreis/verre reis.