Locatie(s) en faciliteiten

De groepen zijn gehuisvest op twee locaties, de locatie Amaliadwarsstraat en de locatie Waalstraat. Locatie Amaliadwarsstraat is al een eeuw in gebruik en heeft een monumentale status. Kinderen zullen in hun schoolloopbaan op beide locaties zitten. Op dit moment zitten de groepen 1/2 en de groepen 3 en 4 op locatie Waalstraat. Op locatie Amaliadwarsstraat zijn de groepen 1 en 2 en de groepen 5 t/m 8 gehuisvest. 

 

ICT is niet langer een kleine technische ontwikkeling. In alle groepen hangt een modern smartbord met touchfunctionaliteit. Iedereen is overtuigd van het belang van ICT in het onderwijs. Op school hebben we een iCoach die de ontwikkeling van de school op ICT-gebied ondersteunt en begeleidt. Alle kinderen hebben de mogelijkheid om met iPads en Chromebooks te werken. In alle groepen zijn er voldoende Chromebooks aanwezig. Kinderen krijgen hiermee de mogelijkheid om extra leerstof in te oefenen, naast het leerstofaanbod uit de methodegebonden werkboeken en schriften. Daarnaast gebruiken ze de verschillende digitale leermiddelen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de historie van de school, kijk dan onder het kopje geschiedenis van de school