Opvang

Op de Gertrudisschool maken we gebruik van drie verschillende soorten buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang (VSO)
  • Overblijf (TSO)
  • Naschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse opvang

In verband met corona maatregelen en het thuiswerken van ouders is deze voorziening tijdelijk stopgezet. Er bleken te weinig kinderen aangemld om deze opvang in stand te houden. Over een paar maanden bekijken we of er weer behoefte aan is. 

Tussenschoolse opvang

Op de Gertrudisschool hebben we een vijf gelijke dagen model zonder continurooster. De kinderen mogen naar huis gaan om te eten, maar in de praktijk blijven alle kinderen op school. Dat betekent dat de tijd tussen de middag geen lestijd is, maar pauze, ofwel overblijf. Pauze voor de kinderen én pauze voor de leerkrachten. De leerkrachten eten in de klas met de kinderen. Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten aan verbonden van €70 per jaar. Deze worden in vier termijnen voldaan. De komende jaren wordt dit bedrag stapsgewijs aangepast aan de werkelijke kosten. Hier kunt u het beleid tussenschoolse opvang downloaden.

Inschrijfformulier TSO 2021-2022

Buitenschoolse opvang

Er zijn diverse aanbieders van buitenschoolse opvang. KMN Kind & Co heeft een BSO in het pand aan de Waalstraat: BSO Rijmgeheim (4-8 jaar) en een BSO in het pand aan de Amaliadwarsstraat: BSO Dwars (8 jaar en ouder). Voor overige informatie over het aanbod, de inschrijving, procedures en wachtlijsten kunt u het beste de websites van de aanbieders raad­plegen.

 

·         KMN Kind & Co: www.kmnkindenco.nl

·         Flexibele opvang Vriendjes: www.kinderdagverbijfvriendjes.nl

·         Kindercentrum Moederskind: www.moederskind.com

·         BLOS Kinderopvang: www.blos.nl