Opvang

Op de Gertrudisschool maken we gebruik van drie verschillende soorten buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang (VSO)
  • Overblijf (TSO)
  • Naschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse opvang

Op de Gertrudis kunt u op maandag, dinsdag en donderdag gebruikmaken van voorschoolse opvang. Vanaf 7.30 uur zijn alle kinderen, ook diegenen die op de locatie Waalstraat zitten, welkom op de locatie Amaliadwarsstraat. Zij worden hier opge­vangen en vermaken zich tot 8.15 uur met spelen, kleuren en spelletjes doen.

De voorschoolse opvang kost € 2,50 per keer. Dit bedrag kunt u ter plekke betalen aan de leidsters. U kunt ook een strippenkaart aanschaffen. Die heeft tien strippen en kost € 20,-. Doordat we niet werken met een abonnement kunt u dus per keer beslissen of u gebruik wilt maken van het voorschoolse aanbod. De kinderen die naar de locatie Waalstraat gaan, vertrekken om 8.05 uur samen met juf Angelique. Als de groep wat groter is, gaat ook een van de leidsters mee.

Tussenschoolse opvang

De Gertrudis heeft een vijf-gelijke-dagenmodel. Vrijwel alle kinderen blijven over, hoewel dit geen verplichting is. Tussen de middag hebben de kinderen drie kwartier pauze. Ze eten een kwartier met de eigen leerkracht in de klas. Daarna of daarvoor spelen ze een halfuur buiten onder toezicht van ouders. Het personeel is als achtervang beschikbaar. Alle ouders wordt verzocht twee keer per jaar te helpen bij de tussenschoolse opvang. Op die manier kunnen we het grootste deel van de overblijfbeurten invullen. Het resterende deel wordt ingevuld door het kernteam van ouders dat vaker aanwezig is voor de overblijf. De ouders in dit kernteam ontvangen daarvoor de wettelijke vrijwilligersvergoeding. Voor het overblijven op school betalen ouders een kostendekkende vergoeding van € 40,- per leerling per jaar.

Buitenschoolse opvang

Er zijn diverse aanbieders van buitenschoolse opvang. KMN Kind & Co heeft een BSO in het pand aan de Waalstraat: BSO Rijmgeheim (4-8 jaar) en een BSO in het pand aan de Amaliadwarsstraat: BSO Dwars (8 jaar en ouder). Voor overige informatie over het aanbod, de inschrijving, procedures en wachtlijsten kunt u het beste de websites van de aanbieders raad­plegen.

 

·         KMN Kind & Co: www.kmnkindenco.nl

·         Flexibele opvang Vriendjes: www.kinderdagverbijfvriendjes.nl

·         Kindercentrum Moederskind: www.moederskind.com

·         BLOS Kinderopvang: www.blos.nl 

·         Jolie Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang: www.kdvjolie.nl