Opvang

Op de Gertrudisschool maken we gebruik van drie verschillende soorten buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang (VSO)
  • Overblijf (TSO)
  • Naschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse opvang

In verband met corona maatregelen en het thuiswerken van ouders is deze voorziening tijdelijk stopgezet. Er bleken te weinig kinderen aangemld om deze opvang in stand te houden. Over een paar maanden bekijken we of er weer behoefte aan is. 

Tussenschoolse opvang

De Gertrudis heeft een vijf-gelijke-dagenmodel. Vrijwel alle kinderen blijven over, hoewel dit geen verplichting is. Tussen de middag hebben de kinderen drie kwartier pauze. Ze eten een kwartier met de eigen leerkracht in de klas. Daarna of daarvoor spelen ze een halfuur buiten onder toezicht van ouders. Het personeel is als achtervang beschikbaar. Alle ouders wordt verzocht twee keer per jaar te helpen bij de tussenschoolse opvang. Op die manier kunnen we het grootste deel van de overblijfbeurten invullen. Het resterende deel wordt ingevuld door het kernteam van ouders dat vaker aanwezig is voor de overblijf. De ouders in dit kernteam ontvangen daarvoor de wettelijke vrijwilligersvergoeding. Voor het overblijven op school betalen ouders een kostendekkende vergoeding van € 40,- per leerling per jaar.

Buitenschoolse opvang

Er zijn diverse aanbieders van buitenschoolse opvang. KMN Kind & Co heeft een BSO in het pand aan de Waalstraat: BSO Rijmgeheim (4-8 jaar) en een BSO in het pand aan de Amaliadwarsstraat: BSO Dwars (8 jaar en ouder). Voor overige informatie over het aanbod, de inschrijving, procedures en wachtlijsten kunt u het beste de websites van de aanbieders raad­plegen.

 

·         KMN Kind & Co: www.kmnkindenco.nl

·         Flexibele opvang Vriendjes: www.kinderdagverbijfvriendjes.nl

·         Kindercentrum Moederskind: www.moederskind.com

·         BLOS Kinderopvang: www.blos.nl