De ouders

De Gertrudis heeft een betrokken ouderpopulatie. Steeds weer kan de school een beroep doen op ouders, bij grote en kleine zaken. De school waardeert dit zeer en streeft ernaar de contacten te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren.

Niet voor niets. Want er bestaat een aantoonbaar positief verband tussen een grote ouderbetrokkenheid en goede leerprestaties. Wij hechten daarom aan een goede samenwerking en vinden het belangrijk dat onze wederzijdse verwachtingen helder zijn. De school en de ouders zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Bovendien voelen we als school een verantwoordingsplicht naar ouders. Dat betekent niet dat ouders bij ons op school altijd gelijk krijgen, maar wel dat we goed luisteren, met elkaar in gesprek gaan en open staan voor ieders mening.