Partners

De school vindt betrokken ouders een duidelijke meerwaarde hebben en streeft er naar de contacten te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. De ouders worden door het team als partners gezien. Enerzijds zorgt school samen met ouders voor een stuk opvoeding en begeleiding van kinderen, anderzijds zal de school haar acties moeten kunnen verantwoorden naar ouders toe. Wij verwachten van de ouders van de kinderen die de Gertrudisschool bezoeken dat zij zich conformeren aan de regels die voortvloeien uit de Kanjermethode. Wij gaan met onze ouders ook regelmatig in gesprek over hun kind. 

De Gertrudisschool

  • onderhoudt goede contacten met de VVE locatie in de buurt. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie,
  • onderhoudt goede contacten met de naastgelegen Sint Gertrudiskerk,
  • is een opleidingsschool. Wij leiden nieuwe leerkrachten op in samenwerking met de HU.
  • onderhoudt nauwe samenwerking met de B.S.O.