Daltononderwijs & Kanjerschool

De onderwijskundige koers van de school is gericht op het verder uitbouwen en borgen van daltononderwijs. Wij geloven dat wij de kinderen daarmee uitstekend kunnen voorbereiden op de 21e eeuw. Veel van de verbeterplannen die we opstellen, passen binnen dit kader. Dalton biedt in feite een ‘kapstok’ voor onze verbeterplannen. Doordat we werken vanuit een helder concept, kunnen we ons focussen en laten we ons niet te veel leiden door ‘de waan van de dag’.

Voor de komende jaren hebben we de volgende speerpunten:

 • Het inhoudelijk verdiepen van het daltononderwijs;
 • Het vergroten van het eigenaarschap bij leerlingen en personeel;
 • Het verdiepen van de ‘plus’ in ons schoolprofiel, die bestaat uit:
  • een hoogwaardig aanbod aan kunst- en cultuuronderwijs;
  • goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen (de plusklas);
  • Engels in alle groepen.

Kanjerschool

Binnen de school is het sociaalpedagogische klimaat erg belangrijk. Om dat te versterken werken we met de Kanjertraining. Dat is meer dan een lesmethode. Het is een methodische aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerlingen en het pedagogisch handelen van de leerkracht. Door de kanjertraining krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen

Op sociaal-emotioneel gebied streven we de volgende doelen na:

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn;
 • Leerlingen voelen zich veilig;
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
 • Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen;
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen;
 • De leerkracht wordt gerespecteerd;
 • De school weet grenzen te stellen;
 • Pestproblemen worden opgelost. 

 De kanjermethode bereikt leerlingen vanaf de kleuters tot en met groep 8, in een doorgaande leerlijn.