Rekenen

Op de Gertrudisschool gebruiken we de methode Wizwijs voor het vakgebied rekenen. Er worden 9 blokken aangeboden per jaar. In de rechterkolom kun je voorbeelden zien van de opgaven die de kinderen krijgen aangeboden.

De belangrijkste doelen voor groep 6 zijn:

- Getallen tot 20.000 (50.000/100.000) positioneren op de getallenlijn
- Tellen binnen 1000-tallen in het getallengebied tot 5000
- De positionele waarde van getallen tot 10.000 benoemen en schrijven
- Optellen en aftrekken 10.000
- Kolomsgewijs optellen en aftrekken
- Basis voor optellen: de splitsstrategie
- Basis voor aftrekken: de rijgstrategie
- Vlot kolomsgewijs optellen en aftrekken tot 5000
- Vermenigvuldigen tot 2000
- Kolomsgewijs vermenigvuldigen
- Delen tot 2000 met mooie getallen tot 100
-
Getallen tot 50.000 afronden tot mooie getallen