Taal

Op de Gertrudis gebruiken vanaf schooljaar 2018-2019 de methode Staal. Binnen 8 thema's worden per jaar aan de hand van thema's gewerkt aan de taalvaardigheid van de kinderen. Het toepassen van taal is een groot onderdeel van de lessen. Na het inoefenen van de vaardigheden presenteren de kinderen op verschillende manieren hun producten.