Spelling

Op de Gertrudis gebruiken vanaf schooljaar 2018-2019 de methode Staal. Binnen 8 thema's worden per jaar een aantal nieuwe spellingregels aangeboden en ingeoefend.