Lezen

Hoofddoel:
Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M6/E6.

Tussendoelen:

- Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen.
- Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen.
- Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden.

Leerinhoud groep 6:

  • Woorden eindigend op ~ele, ~iken
  • Woorden met een lastige klinkerreeks
  • Woorden met ~eu~, ~iu~ (uitspraak /eeju/, /ieju/)
  • Woorden met een trema
  • Woorden met ~q~ (uitspraak /k/, /kw/)
  • Leenwoorden met ~ai~ (uitspraak /ee/, /aj/, /e/)
  • Leenwoorden met ~ou~ (uitspraak /oe/)
  • Leenwoorden ~oi~, ~ance en ~ière
  • Leenwoorden met ~a~ (uitspraak /e/, /ee/), ~oa~ (uitspraak /oo/), ~ee~ (uitspraak /ie/),  ~ea~ (uitspraak /ie/)
  • Leenwoorden met ~sh~ (uitspraak /sj/), ~j~ (uitspraak /dzj/, /zj/)