Lezen

Hoofddoel:

Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M4/E4.

Tussendoelen:

- Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen.
- Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen.
- Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden.

Leerinhoud M4:

· Tweelettergrepige woorden met ~aai~, ~ooi~, ~oei~
·
Tweelettergrepige woorden eindigend op ~end
· Tweelettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing
· Tweelettergrepige woorden met stomme ~e~ in eerste lettergreep, maar niet met be~, ge~, ver~
·
Een- en tweelettergrepige woorden met th~ en wr~
· Tweelettergrepige woorden met ~i~ (uitspraak /ie/)
· Drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden
· Drielettergrepige woorden eindigend op ~eren, ~elen, ~enen
· Drielettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing Woorden eindigend op ~etje

Leerinhoud E4:
· Eenvoudige meerlettergrepige (*) samenstellingen
· Eenvoudige meerlettergrepige (*) woorden
· Meerlettergrepige (*) woorden met be~, ge~, ver~
· Drielettergrepige woorden met (maar niet eindigend op) één of meer open lettergrepen
· Meerlettergrepige woorden eindigend op ~ste
· Meerlettergrepige woorden eindigend op ~elijk, ~ening, ~ering
·
Woorden eindigend op ~tie (uitspraak /tsie/ of /sie/)
·
Hoogfrequente leenwoorden
·
Woorden met on~, aan~ of in~, gevolgd door ~ge~
·
Woorden met ~be~, ~ge~, ~ver~ in het midden