Nieuwe ouders

Welke basisschool kies ik voor mijn kind? Wordt het ‘de Gertrudis’ of een andere school?

Het uitkiezen van een basisschool voor je kind doe je niet zomaar. Je wilt uiteraard het beste voor je zoon of dochter en daar hoort een school bij waar je kind zich op zijn plaats voelt. En last but not least- dat je een school kiest waarbij je kind het onderwijs krijgt, dat bij hem past.

Kiezen voor de Gertrudisschool

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken: dat is de kern van het onderwijs op de Gertrudisschool. Onze overtuiging is dat kinderen veel zelf kunnen, zelf tot veel in staat zijn. Als school zijn we er voor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. Hierbij sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingsbehoefte van individuele kinderen. Ons streven is dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen hun eigen mogelijkheden.

Meer informatie over het onderwijs op de Gertrudisschool kunt u lezen in de schoolgids en het schoolplan.

 

 

 

 

Bevestiging plaatsing/niet-plaatsing

De Gertrudisschool is een vrij populaire school, waardoor het niet altijd lukt om alle kinderen te plaatsen. Nadat uw inschrijving binnen is, laten we zo snel mogelijk schriftelijk weten of we een plekje hebben voor uw kind. Het kan ook zijn dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst. In dat geval adviseren we u om uw kind ook op een andere school aan te melden. De kinderen uit de buurt krijgen voorrang. Als uw woonadres buiten het voedingsgebied valt komt u op de wachtlijst te staan (download hieronder het bestand om het voedingsgebied te bekijken). Als er plek vrijkomt, kunt u alsnog toegelaten worden. De procedure rondom aanmelden en toelaten is te lezen in het Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU (zie ook hieronder).

 

 

 

 

Peutermiddag

Kinderen die op onze school geplaatst worden ontvangen een uitnodiging voor de peutermiddag. Op deze peutermiddag kunt u samen met uw kind nader kennismaken met de school en de leerkrachten. De peutermiddag vindt 1 keer per jaar plaats in april of mei. 

Plaatsing in kleutergroep

Uiterlijk 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van de leerkracht een brief met informatie over de kleutergroep waarin uw kind geplaatst wordt en over het wennen. 

Wilt u graag dat wij contact met u opnemen? Laat dan hieronder uw gegevens achter!