Van inschrijving tot plaatsing

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden op de Gertrudisschool door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie hieronder) naar school op te sturen of bij de school in te leveren. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.

Aanmelden is pas mogelijk vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is geworden. Als u eerder interesse in onze school kenbaar wilt maken, dan kunt u dit doen door een 'vooraanmeldingsformulier' (zie hieronder) in te vullen. Wij houden u vanaf dat moment op de hoogte en als uw kind 3 jaar wordt, sturen wij u een herinnering om uw kind definitief aan te melden.

Aanmeldingsformulier

Download hieronder het aanmeldingsformulier om uw kind bij de Gertrudis aan te melden of het vooraanmeldingsformulier als uw kind nog geen 3 jaar is. Ingevulde en ondertekende formulieren graag opsturen naar of inleveren bij de school. Zonder handtekening van beide ouders kunnen we uw kind niet inschrijven!

U kunt het formulier digitaal inleveren bij bernadette.vd.woude@ksu-utrecht.nl

Voorkeur ouders

Voorkeuren voor plaatsing op een van de locaties of bij bepaalde leerkrachten of bij vriendjes/vriendinnetjes kunnen niet worden gehonoreerd. De school bepaalt op grond van eigen criteria in welke klas een leerling geplaatst wordt.

Bevestiging plaatsing/niet-plaatsing

Nadat uw aanmelding binnen is, ontvangt u een mail met een bevestiging van uw belangstelling. Ook krijgt u een indicatie over de beschikbare plaatsen op school. De kinderen uit de buurt krijgen voorrang. Als uw woonadres buiten het voedingsgebied valt komt u op de wachtlijst te staan (download hieronder het bestand om het voedingsgebied te bekijken). Als er plek vrijkomt, kunt u alsnog toegelaten worden. De procedure rondom aanmelden en toelaten is te lezen in het Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU (zie ook hieronder).

Voedingsgebied Gertrudisschool

Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU

Informatie rondom starten op school

Er wordt 6 weken voor de 4e verjaardag van het kind, door de toekomstige leerkracht, schriftelijk bekend gemaakt in welke groep het kind geplaatst is. Voor die tijd is daar nog geen zekerheid over. Ieder kind went 5 dagdelen voordat het kind 4 jaar wordt op school.
Wanneer uw zoon/dochter in een vakantie jarig is, wordt er na de vakantie gestart met wennen.