Jelle Admiraal

interim schoolleider Gertrudisschool

lees meer

Babette Tammer

Bouwcoördinator onderbouw

lees meer

Linda van Rooijen

Bouwcoördinator middenbouw

Marie Saenen

Bouwcoördinator bovenbouw

Ineke Tielrooy

Groep 1/2 A

lees meer

Eva Vernhout

Groep 1/2 B

lees meer

Bianca Peek

Groep 1/2 A&C

lees meer

Liesbeth Rademaker

Groep 1/2 B&C

lees meer

Mirjam van Sark

Groep 1/2 D

lees meer

Renate de Rijk

Groep 1/2 D

lees meer

Myrthe Schipper

Groep 1/2 E

lees meer

Claudia van Doorn

Groep 1/2 F

lees meer

Sabine Damen

Groep 1/2 F

lees meer

Norine Balrak

Groep 1/2 G

lees meer

Myrte Schutte

Groep 1/2 G

Lienke vd Berg

Groep 3A

Fransien Meyer

Groep 3A

lees meer

Marie Beckers

Groep 3B

Eva Bos

Groep 3B

lees meer

Yvonne Verburgh

Groep 3C

Monique Besseling

Groep 3C

lees meer

Linda van Rooijen

Groep 4A

lees meer

Marloes Otten

Groep 4A

Feikje Zijlstra

Groep 4B

lees meer

Freya van Deventer

Groep 4C

lees meer

Ilse van Dam

Groep 4C

lees meer

Laura van Trigt

Groep 5A

lees meer

Cecile Peek

Groep 5B

lees meer

Marie Saenen

Groep 6A

lees meer

Kim Kolsteeg

Groep 6A&6B

lees meer

Metin Fidan

Groep 6B

lees meer

Jorg Nijenhuis

Groep 7A

lees meer

Marjolein Arts

Groep 7A

Carola Vermaat

Groep 7B

lees meer

Patricia Bourgonje

Groep 8A

lees meer

Jasper Oostlander

Groep 8B

lees meer

Babette Tammer

Intern begeleider onderbouw, vertrouwenspersoon

lees meer

Renate de Rijk

Intern begeleider groep 3 en 4

Marloes Otten

Intern begeleider groep 5-8, vertrouwenspersoon

lees meer

Jen de Pater

vakleerkracht handvaardigheid

lees meer

Eva Vernhout

schoolopleider stagiaires

lees meer

Fransien Meyer

Daltoncoördinator

Jorg Nijenhuis

ICT coördinator

Angelique vd Heijden

Conciërge ADS

lees meer

Ronald Straub

Conciërge WS

lees meer

Karin Sontrop

Plusklas - ondersteuning

lees meer

Fransien Meyer

ondersteuning groep 3

Marjolein Arts

ondersteuning groep 7-8

lees meer

Jana Chvan

administratief medewerkster